Prawa autorskie

Żadna część strony internetowej www.goldenhorse.eu  nie może być w jakimkolwiek celu kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

Wszystkie treści, fotografie oraz filmy zamieszczone na stronie internetowej www.goldenhorse.eu objęte są PRAWEM AUTORSKIM, które zapewnia im ochronę prawną. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Prawach autorskich i prawach pokrewnych. (http://www.prawoautorskie.gov.pl/).