Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody – 27 sierpnia 2016 r.

DSC00847Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody

PROPOZYCJE

 1. Organizator: Stajnia Golden Horse w Myszkowie
 2. Miejsce zawodów: Stajnia Golden Horse, ul. Koziegłowska 35a, Myszków
 3. Termin zawodów: 23.07.2016 r.
 4. Termin zgłoszeń wstępnych: do 22.07.2016 r.
 5. Termin zgłoszeń ostatecznych do konkursów: 23.07.2016 r. do godz. 9:00
 6. Zgłoszenia pisemne (można składać w dniu zawodów do godz. 9.00) lub e-mailem: neffri78@interia.pl
 1. Dodatkowe informacje na temat zawodów: Dominika Pietruszczak, tel.: 792 661 255

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Plac konkursowy 40 x 60
 2. Dokumentacja koni i zawodników zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ oraz weterynaryjnymi.
 3. Zawody będą rozgrywane wg obowiązującego „Regulaminu rozgrywania zawodów krajowych w skokach przez przeszkody”
 4. Osoby oficjalne: Sędzia Główny Zawodów: Dominika Pietruszczak;
  Sędzia Zawodów: Michał Gwiazda; Logistyka i organizacja: Kamil Kacperak

Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Sędzia Główny Zawodów.

 

PROGRAM ZAWODÓW

Konkurs towarzyski nr 1 kl. MINI LL do 60 cm dla zawodników do lat 12 konkurs zwykły
Konkurs towarzyski nr 2 kl. MINI LL do 70 cm konkurs zwykły
Konkurs towarzyski nr 3 kl. LL dokładności do 80 cm z rozgrywką
Konkurs towarzyski nr 4 kl. LL dokładności do 90 cm z rozgrywką

Rozpoczęcie zawodów godz. 10:00

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Opłaty: organizacyjna: 50 zł od konia i 30 zł od startu.
 2. Sprawdzenie dokumentów: przed konkursami w Biurze Zawodów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu.
 4. Dokonanie zmiany w zapisach (po wywieszeniu list startowych) za zgodą Sędziego Głównego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z zachowaniem klas konkursów.
 6. W zawodach towarzyskich zawodnicy muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach konnych oraz w przypadku osób do 18 lat dodatkowo zgodę na starty w zawodach opiekunów prawnych. Konie powinny posiadać dokumenty identyfikacyjne (paszporty hodowlane) oraz aktualne szczepienia przeciw grypie.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM:

 1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
 2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
 3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
 4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
 5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
 6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
 7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.
 8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.
 9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli – wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji – dotyczącej respektowania dobra konia.
 10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

Kartę zgłoszeniową znajdziecie TUTAJ. Karta zgłoszeniowa jest edytowalna. Wystarczy zainstalować darmowego Adobe Acrobat Readera.